Vacature voorzitter Branche Zorg

Ondernemend Assen is een vereniging die de belangen behartigt van haar leden en continu een bijdrage levert aan een beter vestigingsklimaat voor ondernemers en met stakeholders projecten realiseert waarvan de resultaten direct voor haar leden merkbaar zijn. Ondernemend Assen bestaat uit vier geografische kringen en drie branches (Zorg, Onderwijs en Overheid/Defensie). De voorzitters vormen samen het Algemeen Bestuur. Het Facilitair Bureau ondersteunt de branche Zorg met het uitwerken van het beleid in plannen, projecten en activiteiten.

Branche Zorg
De Branche Zorg bestaat momenteel uit ruim 20 instellingen c.q. zorgorganisaties uit Assen. Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden en draagt samen met haar leden bij aan het realiseren van haar doelstellingen. “De branche Zorg wil een platform bieden waar:

  • zorgaanbieders in de regio Assen onderling in contact kunnen treden;
  • zorgaanbieders zich kunnen profileren in de regio;
  • zij in gezamenlijkheid een bijdrage kunnen leveren aan ‘Zorgstad Assen’
  • zij zich inzetten vanuit een bijdrage aan gezondheid en vitaliteit”.

Dit doet zij door plannen te ontwikkelen en uit te voeren, waaronder het organiseren van diverse themabijeenkomsten en jaarlijks een symposium. Het bestuur vormt daarnaast een klankbord en vertegenwoordiging voor de aangesloten instellingen. Het bestuur van de branche Zorg is op zoek naar:
                            
Voorzitter branche Zorg m/v (onbezoldigd)

Profiel
Op dit moment bestaat het branchebestuur uit een voorzitter en vier bestuursleden. Het bestuur komt gemiddeld 1 x per 8 weken bij elkaar. Deze bestuursvergaderingen vinden veelal in kantoortijd plaats. Wij verwachten van de voorzitter dat hij/zij beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Organisatiesensitief en integer
  • Bestuurlijke ervaring en humor
  • Vermogen om in teamverband te werken
  • Besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend

Ben jij de nieuwe voorzitter die samen met de andere bestuursleden het beleid van de branche Zorg vorm geeft en uitvoert? Ben jij een verbinder tussen de overige leden en kringen? Wil jij een bijdrage leveren aan onze bijeenkomsten? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wil jij meebouwen aan de ontwikkeling van onze branche en daarmee ook aan de vereniging Ondernemend Assen, stuur dan vóór 15 februari a.s. je motivatie en cv naar info@ondernemend-assen.nl. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Maranke van Santen, M: 06-5161 8373 of via email maranke.vansanten@vanboeijen.nl.