Samen werken

Samen werken

Samen werken én samenwerken zorgt voor verbinding. Het verbinden van ondernemers onderling, maar ook de verbinding met onze stakeholders en andere interessante partijen, om nieuwe kruisbestuivingen te realiseren. Als Ondernemend Assen bieden wij graag die ondersteuning die gevraagd wordt om deuren te openen daar waar het nodig is.

 

Onze stakeholders bevinden zich in verschillende gelederingen:

 • Gemeente Assen (hyperlinken volgen)
 • Provincie Drenthe
 • IBDO
 • VNO-NCW
 • MKB Noord
 • Vaart in Assen, binnenstadsvereniging
 • OFA
 • Parkmanagement Drenthe

Dit doen we door:

 • Korte communicatielijnen met en tussen ondernemers, overheid en onderwijs
 • Verbinding met de kringbesturen
 • Eén aanspreekpunt