Rapportageverplichting woon-werkverkeer van je medewerkers

Rapportageverplichting

Heeft jouw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 de gegevens over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers bijhouden en registreren. Dit is de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) van de overheid. Meer informatie over de Rapportageverplichting vindt je op de website van de RVO. Je verwerkt de gegevens via een digitaal formulier dat door RVO ontwikkeld is.

Het doel van deze regeling is een schonere wereld door medewerkers duurzamer te laten reizen. Op dit moment zorgen zakelijk- en woon-werkverkeer samen namelijk voor bijna de helft van de uitstoot door personenauto’s. De overheid wil met de rapportageverplichting deze CO2-uitstoot in kaart brengen én in 2030 met 1,5 megaton verminderd hebben. Dat is goed voor het milieu en dus voor ons allemaal. Ook helpt het je als werkgever om bij te dragen aan jouw duurzaamheidsambities. 

Drenthe reist Duurzaam

Drenthe reist Duurzaam is een initiatief van de provincie Drenthe voor werkgevers die werk willen maken van slimme en duurzame mobiliteit. Als werkgever heb je veel invloed op hoe jouw medewerkers en bezoekers reizen. Drenthe reist Duurzaam adviseert en helpt je hierbij. Kosteloos uiteraard. Denk aan het stimuleren van de fiets (Drenthe is dé fietsprovincie), hybride werken en groen reizen. Duurzaam en bovendien vaak goedkoper én gezonder. Samen kijken we waar de kansen liggen en welke acties daar het beste bij passen. We helpen je met kennis, contacten én inspiratie. We hebben al zo’n 50 grote werkgevers (kosteloos) op weg geholpen naar het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Wat kan Drenthe reist Duurzaam voor jou betekenen?

Drenthe reist Duurzaam kan kosteloos een postcode analyse en een beleidsscan uitvoeren. De postcodeanalyse geeft inzicht in de potentiele reiswijzen van de medewerkers. In combinatie met een medewerkersenquete over hun reisgedrag krijg je helder inzicht in waar verbeterpotentieel zit voor duurzaam reizen. De medewerkersenquete is één van de vormen van administratie voor de Rapportageverplichting WPM. Inzicht in het verbeterpotentieel geeft je handvatten om te verduurzamen bij een eventuele normstelling vanuit de rapportageverplichting.

Uiteraard komen we graag langs om verder door te praten over deze thema’s en eventuele vragen te beantwoorden. Neem voor vragen of voor het inplannen van een kopje koffie contact op met Sanne Bonekamp (s.bonekamp@drenthe.nl of via 06 53 994 192).