Zon op de Zaak

In 2020 is het pilotproject Zon op de Zaak gestart in samenwerking tussen de gemeente Assen, de Provincie Drenthe en Ondernemend Assen. Het doel van dit project is bedrijven ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar verduurzaming. ‘Zon op de Zaak’ brengt voor mkb-bedrijven in beeld wat de kansen zijn voor onder andere:

  • Energiebesparende maatregelen
  • Zonne-energie
  • LED-verlichting
  • Laadpalen en opslag.

Het proces bestaat uit een aantal stappen. Per stap wordt bepaald of het zinvol en (financieel) haalbaar is om tot verduurzaming te komen. Hierbij kijken wij vooral naar bedrijven waar een groot rendement te behalen is, of die goed als voorbeeld kunnen dienen. Hierbij hoort ook ondersteuning in het aanvragen van een SDE+(+)-subsidie, of begeleiding in het gebruikmaken van een reeds toegekende SDE+-subsidie of een EIA-subsidie.

Het project sluit aan op de Informatieplicht Energiebesparing. Waar mogelijk werken we samen met Energiecoöperatie Duurzaam Assen (EdA).

Ben jij geïnteresseerd en wil je meer weten, dan kun je contact op nemen met:

Bekijk voor meer informatie de flyer: