Uitvoering Masterplannen: toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen en de ondernemingen

Samen met onze leden hebben we Masterplannen ontwikkeld voor de drie bedrijventerreinen en de ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen. Met deze plannen willen we de bedrijventerreinen en de bedrijven van leden toekomstbestendiger maken.

Het doel van de Masterplannen is het vastleggen van een stip op de horizon: een gezamenlijke ambitie om samen naartoe te werken. Aan de hand van twaalf thema’s – neergelegd in een ambitiewiel – is samen met de leden per kring en per thema gekeken naar de wensen en de uitdagingen die er liggen. De reden hierachter is dat iedere kring zijn eigen specifieke omgeving heeft met eigen aandachtspunten, inrichting en uitdagingen.

De thema’s zijn: Energie, Materialen, Bodem, Water, Ecologie, Ruimtegebruik, Ruimtelijke Kwaliteit, Welzijn/Leefomgeving, Sociale Relevantie, Economische Zekerheid, Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid! Hierbij is bewust gekozen voor ‘levende’ documenten en geen beleidsstuk, zodat we flexibel zijn in de uitvoering en de plannen kunnen aanpassen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving ons heeft achterhaald of omdat er kansen komen om het project te verbinden aan een ander project.

Uitvoering
Inmiddels zitten we in de uitvoering en staan er al verschillende bijeenkomsten in de agenda’s! In de uitvoering worden niet alleen de wensen en genoemde projecten opgepakt, maar ook gekeken of er wellicht nog een verborgen vraag achter de vraag ligt dat het daadwerkelijke probleem laat zien. Vervolgens kijken we hoe we dit probleem aan kunnen pakken. Bij de uitvoering is ook de gemeente Assen, de verbinding met de economische agenda en andere van belang zijnde partijen betrokken. Zo maken we samen van 1 + 1, 3 en werken we aan onze gezamenlijke ambitie: het vestigingsklimaat voor ondernemers in Assen versterken.

Zie hieronder de masterplannen: