Project Energietransitie Noord

In 2022 is er vanuit de kring Noord het pilotproject ‘Energietransitie Noord’ gedraaid. Een initiatief van de Provincie Drenthe waarbij de gemeente Assen was aangewezen als één van de vier pilotgemeenten. Samen met de Transitiemakers, de gemeente Assen, de Provincie Drenthe en de werkgroep Noord hebben we uitvoering gegeven aan de planontwikkeling.

De verkenningsfase had tot doel om de stand van zaken en de kansen in kaart te brengen met betrekking tot een gebiedsgerichte aanpak om zo te komen tot verduurzaming. We hebben hierbij zowel gekeken naar een collectieve aanpak als naar de individuele onderneming. Op basis van deze succesvolle bevindingen is besloten een vervolg aan het project te geven, gericht op uitvoering.

Mocht je meer willen weten dan kun je altijd contact opnemen met onze projectmanager via projectmanager@ondernemend-assen.nl. Het project wordt via de Masterplannen verder tot uitvoering gebracht.