Onderwijsplatform voor Bedrijven Assen (OPB Assen)

Ondernemers, bedrijven en instellingen onderhouden relaties met scholen en kenniscentra en vice versa. De behoefte vanuit ondernemers is het werven van kundig personeel, kenniswerving en innovatie. Omgekeerd worden organisaties met regelmaat vanuit het onderwijs benaderd met vragen over stageplaatsen, hybridedocenten en het aanbod van (interne) opleidingen.

Vanuit de pilot techniek hebben we samen met onderwijspartners het Onderwijs Platform voor Bedrijven Assen opgericht. Het doel is deze pilot op termijn te verbreden naar andere studierichtingen.

Onze huidige samenwerking bestaat uit de volgende (onderwijs)partners:

  • TechHub Assen: innovatie en projecten
  • Drenthe College met Smart Industry en andere techniekopleidingen
  • Stichting Sterk Techniek Academie: de ingang voor lerend werken in de techniek in het mbo
  • Technasium Assen, ingang voor opdrachten op havo- en vwo-niveau
  • Sterk Techniek Onderwijs Assen

Wil je meer weten? Stuur gerust een e-mail naar projectmanager@ondernemend-assen.nl. Voor meer informatie over de specifieke (onderwijs)partners verwijzen wij je graag naar de brochures: