Partners

Wij werken in eerste instantie natuurlijk in het belang van onze leden. Daarnaast werken wij samen met tal van organisaties en overheden met als doel het ondernemersklimaat in Assen te versterken. We versterken het woon- en vestigingsklimaat voor Assen om de aantrekkingskracht voor nieuwe maar ook bestaande bedrijven te onderstrepen.

Partners

Vanuit het uitgangspunt dat samenwerken loont streven we ernaar om de onderlinge verbindingen en contacten te stimuleren. We werken samen met partners aan kennisdeling en onderzoeken het inzetten van (landelijke) regelingen en subsidiegelden voor het realiseren van projecten  Hieronder onze belangrijkste partners:

Wil je in contact komen met één van onze partners, laat het ons weten. Wij zorgen voor een ‘warme’ introductie.