Bestuur

Het dagelijks bestuur kent een onafhankelijk voorzitter en penningmeester – door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering – en een aantal bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Kor IJszenga (voorzitter)

  voorzitter@ondernemend-assen.nl
  06 10 09 19 76

 • Marcel Doornbos (penningmeester)

  boekhouding@ondernemend-assen.nl
  06 50 21 10 53

 • Erik Scholten(DB-lid en voorzitter kring ONB)

  erik@comfort.nl
  06-37 15 23 70

 • Jan Maarten Pol (bestuurslid)

  pol@actioadvocaten.nl
  0592 751 900

 • Rolf Albring (DB-lid en voorzitter branche Onderwijs)

  alro@csvvg.eu
  06-81 43 51 72

Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur,  de voorzitters van de kringbesturen en de voorzitter van de branches Onderwijs en Zorg.