Bestuur

Het bestuur kent een onafhankelijk voorzitter en penningmeester – door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering – en een aantal bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Kor IJszenga (voorzitter)

  voorzitter@ondernemend-assen.nl
  06 10 09 19 76

 • Marcel Doornbos (penningmeester)

  boekhouding@ondernemend-assen.nl
  06 50 21 10 53

 • Erik Scholten (bestuurslid en voorzitter kring ONB)

  erik@comfort.nl
  06-37 15 23 70

 • Jan Maarten Pol (bestuurslid)

  pol@actioadvocaten.nl
  0592 751 900

 • Rolf Albring (bestuurslid en voorzitter branche Onderwijs)

  alro@csvvg.eu
  06-81 43 51 72

 • Baukje van der Molen (bestuurslid en voorzitter branche Zorg)

  b.vdmolen@zorggroepdrenthe.nl
  06-47 10 72 22

 • Klaas Oostra (bestuurslid en voorzitter kring Noord)

  k.oostra@kovo.nl
  06-54 21 52 51

 • Wim Visscher (bestuurslid en voorzitter kring Zuid/West)

  w.visscher@globen.nl
  06-33 56 32 86

 • Pascal Jansen (bestuurslid en voorzitter kring SBP)

  assen.management@sligro.nl
  06-24 96 66 52

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter, onafhankelijk penningmeester, bestuurslid en de voorzitters van de kringbesturen en de voorzitter van de branches Onderwijs en Zorg.

Kernbestuur
Het kernbestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter (Kor IJszenga), onafhankelijk penningmeester (Marcel Doornbos) en een bestuurslid (Jan Maarten Pol)