Masterplannen voor de bedrijventerreinen en Ondernemers Niet gevestigd op bedrijventerreinen overhandigd

Na een proces van een jaar heeft Ondernemend Assen voor en door haar leden Masterplannen ontwikkeld voor haar drie bedrijventerreinen en de ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen. Het doel van deze plannen is de bedrijventerreinen en de bedrijven van de leden toekomstbestendiger te maken.

In het voorjaar van 2020, ten tijde van de lockdown als gevolg van Covid19 is binnen Ondernemend Assen het initiatief ontstaan om samen met de leden Masterplannen voor de verschillenden bedrijventerreinen en ondernemers niet gevestigd op de bedrijventerreinen te ontwikkelen. Hiertoe is samen met TAUW BV, als uitvoerend projectbureau, een project gestart in september 2020.

Ondernemend Assen is een ondernemersvereniging en vertegenwoordigd zo’n 450 leden. De missie van Ondernemend Assen is de belangen van haar leden te behartigen, hen een netwerk te bieden en het ondernemersklimaat te optimaliseren. Middels de Masterplannen, die als doel hebben de bedrijventerreinen en de ondernemingen van de eigen leden toekomst bestendiger te maken, heeft het bestuur gemeend met elkaar een stip op de horizon te willen vastleggen: een gezamenlijke ambitie om samen naar toe te werken.

Ondernemend Assen bestaat uit vier kringen, waaronder drie bedrijventerreinen: Noord, Stadsbedrijvenpark, Zuid/West en de kring Ondernemers Niet Gevestigd op de Bedrijventerreinen. Daarnaast maken de branches Onderwijs, Zorg en Overheid/Defensie onderdeel uit van de vereniging.

Op basis van een 12-tal thema’s neergelegd in een ambitiewiel, is samen met de leden per kring gekeken naar de wensen en de uitdagingen die er liggen per thema. Deze thema’s zijn: Energie, Materialen, Bodem, Water, Ecologie, Ruimtegebruik, Ruimtelijke Kwaliteit, Welzijn/Leefomgeving, Sociale Relevantie, Economische Zekerheid, Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid.

Omdat iedere kring zijn eigen specifieke omgeving heeft met eigen aandachtspunten, inrichting en uitdagingen, zijn er vier plannen ontwikkeld. Per kring is een prioritering aangebracht in de thema’s en zijn per thema wensen en projectvoorstellen gedaan. Hiermee is direct inzichtelijk waar de focus ligt. “Het zijn vooral levende documenten en geen beleidsstukken”, aldus de voorzitter Kor IJszenga, “maar we hebben de wensen van onze ondernemers opgehaald en deze vast laten leggen. De volgende stap is de uitvoering! Dat is niet alleen het oppakken van de wensen en de genoemde projecten maar ook te kijken of er wellicht nog een verborgen vraag achter de vraag ligt wat het daadwerkelijke probleem laat zien. Vervolgens kijken we hoe we dit probleem aan kunnen pakken”. In het proces van uitvoering zal ook de samenwerking met de gemeente Assen, de verbinding met de economische agenda en andere van belang zijnde partijen betrokken worden. Om samen van 1 + 1 = 3 te maken en onze gezamenlijke ambitie, het vestigingsklimaat voor ondernemers in Assen te versterken.

Op 29 september jl. zijn de plannen officieel overhandigd door voorzitter Kor IJszenga aan wethouder Mirjam Pauwels, wethouder Economische Zaken. “Ik ben blij dat Ondernemend Assen dit initiatief heeft genomen. Er spreekt ambitie uit hoe we onze bedrijventerreinen en ondernemers klaar kunnen maken voor de toekomst. Daarbij wordt goed maatwerk geleverd per terrein. Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak resulteert in een nog beter vestigingsklimaat. “

Foto Miranda Drenth / 2MB.Media