Kringen en kringbesturen

Ondernemend Assen bestaat uit vier kringen, opgedeeld over Assen. Deze kringen hebben een eigen kringbestuur bestaande uit ondernemers gevestigd binnen de kring en staan daarmee dicht bij de “eigen” ondernemers. De kringbesturen vertegenwoordigen de leden van hun eigen kring binnen Ondernemend Assen. Deze vier kringen zijn:

 • Kring Stadsbedrijvenpark
 • Kring Ondernemers Niet gevestigd op Bedrijventerreinen
 • Noord (Peelerpark-Messchenveld)
 • Kring Zuid/West

Kring Stadsbedrijvenpark
De kring Stadsbedrijvenpark beslaat een groot gebied. Het bevat het oudste bedrijventerrein van Assen en ligt tegen de binnenstad en een woonwijk (Marsdijk) aan. De ondernemers op het Stadsbedrijvenpark zetten zich in om een plek te bieden waar ondernemers willen werken en wonen. De kring biedt een netwerk waar samenwerking plaatsvindt op de thema’s die belangrijk zijn voor het terrein en de ondernemers. De kring wil meer regie op inrichting en onderhoud van het terrein. Zij wil de kansen die er liggen benutten om bij te dragen aan de energietransitie. Samenwerking, ontmoeten en een fijne en prettige omgeving om te ondernemen staat bij deze kring hoog in het vaandel!

 • Pascal Jansen (voorzittter)

  assen.management@sligro.nl
  06-24 96 66 52

 • Marika Hollander

  info@eggens-motorenrevisie.nl
  06 11 11 18 37

 • John Schmitz

  info@johnschmitzhoveniers.nl
  06 12 12 36 91

 • Harold Uringa

  info@mercuriuscatering.nl
  06 50 95 73 89

Kring Ondernemers Niet gevestigd op Bedrijventerreinen (ONB)
De leden van de kring ONB zijn verspreid over de stad en zoals de naam suggereert, niet gevestigd op één van de bedrijventerreinen (SBP, Noord, Zuid/West). Omstandigheden als spreiding van de ondernemers tussen de binnenstad en woongebieden en een groot aandeel dienstverleners en ZZP’ers creëert een unieke situatie.

De kring ONB is een aantrekkelijk netwerk voor haar ondernemers door haar laagdrempelige karakter. Doordat de kring niet gevestigd is op een bedrijventerrein, ligt de focus op:

 • kennisdeling
 • ondersteuning van bedrijven in hun ontwikkeling
 • het vergroten van de zichtbaarheid van bedrijven
 • het bieden van een een netwerk tussen leden
 • oog voor de leefomgeving en de uitstraling van de stad
 • een warm vestigingsklimaat voor de stad Assen.

 • Erik Scholten (voorzitter)

  erik@comfort.nl
  06 37 15 23 70

 • René Post

  info@postjuridischediensten.nl
  06 13 39 57 59

 • Rita Vrieling

  info@uwcijfersadministratie.nl
  06 42 22 32 66

Kring Noord (Peelerpark-Messchenveld)
De kring Noord zet zich in om een plek te bieden waar ondernemers zich willen vestigen. Zij bieden een netwerk waar samenwerking plaatsvindt op de thema’s die belangrijk zijn voor het bedrijventerrein en de ondernemers. De kring is actief als het gaat om het stimuleren van een goed vestigingsklimaat voor ondernemers waarbij vooral op maat gekeken wordt naar de wensen en de (woon)omgeving. Ontzorgen, stimuleren en oog voor de optimale bedrijfsvoering van ondernemers bestaande en potentieel dient voorop te staan zowel binnen de eigen organisatie als binnen de overheid.

 • Klaas Oostra (voorzitter)

  k.oostra@kovo.nl
  06 54 21 52 51

 • Aukje Weijer

  aukje@weijertuinen.nl
  06 21 83 64 51

 • Auke Doornbosch

  Doornbosch@rein.nl
  06 25 01 43 24

 • Jan Giezen

  techid@techid.com
  06 22 45 31 36

Kring Zuid/West
De kring Zuid/West is een kring bestaande uit diverse bedrijventerreinen verspreidt over de westelijke en zuidelijke kant van Assen. De kring biedt graag een netwerk en toegang tot belangrijke, nuttige en relevante informatie en contacten. Samenwerking en elkaar stimuleren en verbinden staat hoog op de agenda. Oog voor de omgeving en inspelen op relevante zaken binnen de kring. Met elkaar zet de kring zich in voor functionele, groene en prettige terreinen waar elke ondernemer zich wil vestigen. Stap voor stap met de hele kring naar een bedrijventerrein van de toekomst!

 • Wim Visscher (voorzitter kring Zuid/West)

  w.visscher@globen.nl
  06 33 56 32 86

 • Joop van der Aa

  j.vd.aa@wmd.nl
  06 21 23 48 80

 • Frank Bloupot

  frank@itlions.nl
  06 30 90 32 01