Belangenbehartiger

Ondernemend Assen is een vereniging met ruim 400 leden en behartigt de belangen van haar leden. We doen dit zowel als het gaat om het algemeen belang als bij de verschillende stakeholders. Daarnaast zijn we een vraagbaak voor leden wanneer het gaat om onderwerpen waarover zij nader geïnformeerd willen worden of advies willen. Ook bieden wij leden een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten.