02Februari 2023
Resato International B.V.

Samen stappen zetten in de Energietransitie Peelerpark / Messchenveld (Noord)!

Startbijeenkomst ondernemers, bedrijven en pandeigenaren op Peelerpark en Messchenveld (Noord)

Beste leden en niet-leden Peelerpark en Messchenveld,

In 2022 is er vanuit de kring Noord het pilotproject ‘Energietransitie Noord’, op bedrijventerreinen Peelerpark & Messchenveld, gedraaid. Een initiatief van de Provincie Drenthe waarbij de gemeente Assen was aangewezen als één van de vier pilotgemeenten. Samen met Transitiemakers, gemeente Assen, Provincie Drenthe en de werkgroep Noord, hebben we uitvoering gegeven aan een verkenning. Graag willen wij je hierover informeren. Gelet op de succesvolle uitkomst hiervan gaan we het traject vervolgen met als streven zoveel mogelijk ondernemers te enthousiasmeren deel te nemen in een collectieve aanpak “energietransitie Noord”. 

Graag nodigen wij je uit voor de startbijeenkomst ‘Energietransitie Noord’:

Datum: donderdag 2 februari 2023
Tijd: 17.00 – 20.00u
Locatie: Resato International B.V., Duitslandlaan 1, Assen

Voor meer informatie over deze bijeenkomst zie hieronder!

Aanmelden
Wil je uiterlijk 27 januari aan ons doorgeven of je erbij bent? Je kunt je als lid aanmelden via de website en als niet-lid door een e-mail te sturen naar info@ondernemend-assen.nl.

Heb je vragen? Kijk op de website ondernemend-assen.nl, of neem contact op met Stef Heuker projectleider Masterplannen via projectleider@ondernemend-assen.nl of Thomas Pesiwarissa van Transitiemakers via thomas@transitiemakers.nl. Je kunt hem ook altijd even bellen op 31 (0)6 28 59 56 25.

Energietransitie Noord
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij je graag over de uitkomst van de verkenningsfase en nemen we je mee in de vervolgfase. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor ondernemers, bedrijven en pandeigenaren op Peelerpark en Messchenveld (Noord).

De verkenningsfase had tot doel om de stand van zaken en de kansen in kaart te brengen met betrekking tot een gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie op de hiervoor genoemde bedrijventerreinen. We hebben hierbij zowel gekeken naar een collectieve aanpak als een aantal individuele ondernemingen. Uit deze verkenning zijn een aantal kansen en uitdagingen naar voren gekomen en ook draagvlak om daar collectief en gebiedsgericht mee aan de slag te gaan. Op basis van deze succesvolle bevindingen is besloten een vervolg aan het project te geven. In deze vervolgfase staan een analyse van het elektriciteitsnetwerk en het samen benutten van de geïdentificeerde kansen centraal.

Programma Startbijeenkomst

17.00 – 17.45    Inloop met soep en broodjes

17.45 – 18.05    Opening

                         -Toekomstbestendig Noord – belang van ondernemers en overheid

18.05 – 18.15    Ondernemer aan het woord: Mark Kasper – Resato B.V.

18.15 – 18.45    Energietransitie Noord

                          -Uitkomsten verkenning 2022

                          -Vervolgstappen 2023

18.45 – 19.15    Gezamenlijke brainstorm

19.15 – 19.45    Netwerken (met ruimte voor vragen)

Wij hopen je op donderdag 2 februari te mogen ontvangen!
Nb Ken jij collega ondernemers binnen Kring Noord, wil je hen dan ook informeren over deze bijeenkomst?

Met vriendelijke groet,

Mede namens de stuurgroep Noord, gemeente Assen en Transitiemakers,

Anita ter Veld, projectmanager

Locatie

Resato International B.V.
Duitslandlaan 1, Assen

Wanneer

02 Februari 2023
17.00 - 19.30 uur