27Maart 2023
De Bonte Wever

Algemene Ledenvergadering

Voor in je agenda: 27 maart 2023 17.00 uur Algemene Leden Vergadering Vereniging Ondernemend Assen!

Belangrijk agendapunt: voorgenomen besluit voorgestelde Nieuwe Bestuursstructuur.

Korte toelichting:

De werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur en het Facilitair Bureau zijn de afgelopen jaren toegenomen zowel in organisatorische als in bestuurlijke zin. Wij zijn meer gaan doen met hetdezelfde aantal mensen. Met grote inzet en enthousiasme van medewerkers en (kring)bestuurders bereiken we veel. Maar er is ook een keerzijde, namelijk dat deze inzet van onze tijd, op termijn niet is vol te houden. Bestuurlijk en organisatorisch bereiken wij de grenzen van wat voor de bestuurders verantwoord is.

Dit is met het Algemeen bestuur besproken en er is besloten om toe te werken naar een meer toekomstbestendige bestuurs- en organisatievorm. Een volgende stap in onze professionalisering.

Tijdens de ALV zal het Dagelijks Bestuur daarom een voorstel doen om te komen tot een nieuwe bestuursvorm en daarvan afgeleid een andere personele samenstelling van het Facilitair Bureau.
Het voorstel wordt op de ALV toegelicht en is als volgt:

  • Het Algemeen- en Dagelijks bestuur worden samengevoegd tot één bestuurslaag.
  • Er wordt voorgesteld om een verenigingsdirecteur aan te stellen.

Je komst naar de ALV is daarom van het grootste belang! Met deze vooraankondiging hopen we je belangstelling te hebben gewekt en we rekenen dan ook op jouw komst!

In de stukken voor de ALV zal uitgebreid worden ingegaan op bovenstaande voorstellen. Je ontvangt begin maart nadere informatie.

Namens het bestuur Ondernemend Assen,
Kor IJszenga / voorzitter

Locatie

De Bonte Wever
Stadsbroek 17 Assen

Wanneer

27 Maart 2023
17.00 - 21.30 uur