100.000 Euro subsidie voor Internationaal Ondernemen Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stelt opnieuw een subsidie beschikbaar voor internationale activiteiten van Drentse MKB-ondernemingen. Het gaat voor 2023 om een bedrag van 100.000 Euro. Bedrijven die zich meer op de export willen richten, kunnen gebruik maken van deze regeling. Het hele artikel lezen? Klik hier!